Pranešimai

Susitarimai ir sutrumpintų pamokų laikas

!!!SVARBŪS SUSITARIMAI!!!

Mokiniai ir gimnazijos darbuotojai bendrose erdvėse turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir kt.). Klasėje pamokų metu mokiniams veido kaukių ir kt. apsaugos priemonių dėvėti nereikia.

1-4 kl. mokiniai į gimnaziją bus įleidžiami per evakuacinį išėjimą (nuo klėtelės pusės), o 5-8 kl. mokiniai – per pagrindinį įėjimą. Laiptinėse ir koridoriuose būtina laikytis  „dešinės pusės principo“.

Pamokos 1-4 kl. mokiniams vyks pradinių klasių kabinetuose, 5-IV kl. mokiniams dalyko mokytojų kabinetuose.

Mokiniams draudžiama patekti į gimnaziją kitais įėjimais, eiti į kitoms klasėms paskirtus koridorius, WC.  Stebėkite gimnazijoje iškabintus nukreipiamuosius užrašus.

PERTRAUKŲ METU mokiniams galima būti koridoriuje, labiau būriuojantis prie dalyko kab. Į lauką galima eiti tik su mokytoju. Į valgyklą būtina eiti tik klasei skirtos pertraukos metu. Mokiniams griežtai draudžiama pertraukų metu išeiti už gimnazijos teritorijos ribų. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turėtų  pakalbėti su vaikais, kad šie pertraukų metu neišeitų iš gimnazijos TERITORIJOS, nesilankytų parduotuvėse. Laisvu laiku mokiniai gali būti tik gimnazijos patalpose (laisvalaikio zonose)!

Tėvai (globėjai, rūpintojai) į gimnaziją NEĮLEIDŽIAMI. Į įstaigą įeiti galima tik iš anksto suderinus laiką su mokyklos administracija. Raginame būti atsakingais ir į įstaigą neiti, neleisti vaikų, jeigu jaučiate bent menkiausius COVID-19 virusui būdingus simptomus.

VALGYKLA. Mokinių maitinimas bus organizuojamas pagal grafiką, klasių srautais. Į valgyklą įeiti galima tik nusiplovus ir dezinfekavus rankas, laukiant eilėje laikytis saugaus atstumo.  Mokiniai privalo sėdėti valgykloje,  laikydamiesi saugaus atstumo.

MOKYKLINIAI AUTOBUSAI
Autobusais važinėjantys mokiniai privalo dėvėti apsauginės veido kaukes (Kaukėmis vaikus aprūpina tėvai). Autobusų vežimo grafiką rasite žemiau.

Ugdymo proceso metu blogai pasijutę mokiniai turėtų informuoti dalyko mokytoją, kuris iškvies visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. BLOGAI PASIJUTUSIEMS MOKINIAMS DRAUDŽIAMA SAVAVALIŠKAI VAIKŠČIOTI GIMNAZIJOS TERITORIJOJE.

Visi mokiniai, ateinantys į gimnaziją, turi būti sveiki ir  turėti individualias apsaugos priemones bei privalo vykdyti gimnazijos mokytojų ir personalo nurodymus dėl elgesio, saugos ir sveikatos.

PAMOKŲ LAIKAS nuo 09.02 – 09.11

1 pamoka

8.30-9.00

2 pamoka

9.10-9.40

3 pamoka

9.50-10.20

4 pamoka

10.30-11.00

Ilgoji pertrauka 30 min. 5-IV kl. mokiniams

5 pamoka

11.30-12.00

Pietų pertrauka 1-4 kl. mokiniams

6 pamoka

12.10-12.40

7 pamoka

12.45-13.15

8 pamoka

13.20-13.50

Autorius:
Inga
Kanišauskė

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Ankstesnės naujienos


Pateikiame apibendrintą vizualiai pateiktą informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos. 

Raguvos gimnazija nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradės įgyvendinti projektą „Kangoo Jumps batų įsigijimas“, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir...

Raguvos gimnazija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo pirmąjį viešąjį prekių aukcioną. Aukciono vieta – Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r. Aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 14 d. 10:00 val. Aukcione gali dalyvauti visi dalyviai arba...