Mokytojai

Angelė Kizienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai 4 klasės mokytoja

Rūta Juškienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai 2 klasės mokytoja

Sandra Vaičiulienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai 3 klasės mokytoja

Jūratė Eigirdienė
Pradinių klasių mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Pradinių klasių mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai 1 klasės mokytoja

Violeta Žudienė
Lietuvių kalbos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai Lietuvių kalba

Rita Karpavičienė
Lietuvių kalbos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Filologė, lietuvių kalbos ir literatūros dėstytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai Lietuvių kalba

Laura Malinauskienė
Tikybos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Katalikų teologija
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja 
Mokomieji dalykai Tikyba

Eglė Balsienė
Anglų kalbos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Prancūzų filologija; anglų filologija; mokytoja 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai Anglų kalba 

 

Dovilė Balinš
Anglų kalbos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Anglų filologija, mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai Anglų kalba
 

Jolanta Kairytė
Rusų kalbos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytoja; andragogė 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai Rusų kalba

Zita Kasnauskienė
Matematikos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Matematikos ir fizikos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai Matematika

Daiva Dainienė
Matematikos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Matematikos mokytoja, andragogė
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai Matematika

Diana Grigaliūnienė
Informatikos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Informatikos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai Informacinės technologijos

Indrė Lebedytė-Mečionienė
Chemijos, technologijų mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Chemija
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja
Mokomieji dalykai: Chemija, technologijos (vaiko priežiūros atostogose)
 

Lilijana Nikolajenko
Fizikos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Fizikos ir astronomijos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai Fizika

Rasa Pranckevičienė
Istorijos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslų mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai Istorija

Aušra Skrebienė
Geografijos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Geografijos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja metodininkė
Mokomieji dalykai Geografija

Jovita Ulytė
Biologijos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Biologė
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai Biologija

Sigita Duoblė
Muzikos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė 
Pareigos, kvalifikacinė kategorija 
Mokomieji dalykai Muzika

Jovita Šikšnienė
Dailės ir braižybos mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Dailės mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja
Mokomieji dalykai: Dailė, braižyba

Algirdas Rutkauskas
Technologijų ir automobilio mokytojas

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Vidurinės mokyklos techninių disciplinų mokytojas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytojas metodininkas
Mokomieji dalykai: Technologijos, automobilis

Sigitas Žudys
Kūno kultūros mokytojas

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Kūno kultūros dėstytojas
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Vyresnysis mokytojas
Mokomieji dalykai: Kūno kultūra, žmogaus sauga

Simona Arzimanova
Kūno kultūros mokytoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Kūno kultūros mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Mokytoja
Mokomieji dalykai Kūno kultūra

Aušra Žilinskienė
Pailgintos dienos grupės auklėtoja

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės Pradinių klasių mokytoja, andragogė
Pareigos, kvalifikacinė kategorija Vyresnioji mokytoja

Aleksandras Ševeliovas
Vairavimo instruktorius

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė Vairavimo instruktorius
Mokomieji dalykai Praktinis vairavimas

Raguvos gimnazijoje dirba 26 mokytojai. Mokytojų kontaktai:
Tel. (8 45) 59 14 98, el. p. raguvosg@gmail.com

Mantas Šeštokas
Gitaros būrelio mokytojas