Administracija

Asta Sakalauskienė
Direktorė

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Edukologijos magistras, Informatikos mokytoja
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Direktorė, informacinių technologijų mokytoja, II vadybinė kategorija
Mokomieji dalykai Informacinės technologijos

Kontaktai:
Telefonas: (8 45) 591 498

Inga Kanišauskė
Direktorės pavaduotoja ugdymui

Išsilavinimas Aukštasis
Įgyta specialybė  Socialinis darbas, Socialinė pedagogika, Ikimokyklinė pedagogika
Pareigos, kvalifikacinė kategorija: Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 

Kontaktai:
Telefonas: (8 45) 591 498

Lilija Pleškienė
Klasių veiklos kuratorė

Išsilavinimas Aukštasis
Įgytos specialybės: Pedagogika ir psichologija, lietuvių kalbos mokytoja
Pareigos Klasių veiklos kuratorė
 

Kontaktai:
Telefonas: (8 45) 591 498

Audrius Karaliūnas
Direktorės pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

Kontaktai:
Telefonas: 8 682 14 021

Ina Kuodienė
Raštinės vedėja

Kontaktai:
Telefonas: (8 45) 591 498

Aida Liaudanskienė
Buhalterė

Kontaktai:
Telefonas: (8 45) 591 498