Pareigybių aprašymai

Pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas.pdf

Pavaduotojo administracijos ir ūkio reikalams pareigybės aprašymas.PDF

Neformaliojo švietimo organizatoriaus pareigybės aprašymas.PDF

Mokytojo pareigybės aprašymas.PDF

Vairavimo mokytojo-instruktoriaus pareigybės aprašymas.PDF

Klasės vadovo pareigybės aprašymas.PDF

Neformalaus švietimo būrelio vadovo pareigybės aprašymas.PDF

Trenerio pareigybės aprašymas.PDF

Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas.PDF

Pailgintos mokymosi dienos grupės aukletojo pareigybės aprašymas.PDF

Mišraus amžiaus vaikų grupės auklėtojo pareigybės aprašymas.PDF

Logopedo pareigybės aprašymas.PDF

Spec. pedagogo pareigybės aprašymas.PDF

Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas.PDF

Psichologo pareigybės aprašymas.PDF

Bibliotekininko pareigybės aprašymas.PDF

Vy. buhalterio pareigybės aprašymas.PDF

Kasininko pareigybės aprašymas.PDF

Raštvedžio pareigybės aprašymas.PDF

Kompiuterinių sistemu administratoriaus pareigybės aprašymas.PDF

Katilu priežiūros meistro pareigybės aprašymas.PDF

Elektriko pareigybės aprašymas.PDF

Kiemsargio pareigybės aprašymas.PDF

Naktinio sargo pareigybės aprašymas.PDF

Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininko pareigybės aprašymas.PDF

Valytojo pareigybės aprašymas.PDF

Mokyklos budėtojo pareigybės aprašymas.PDF

Atnaujinta: 2017-10-11