Pranešimai

Šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę

Gegužės 15 d., minint Gimnazijos dieną, Raguvos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo aukojomos šv. Mišios už gimnazijos bendruomenę. Klebonas kan. J. Janulis pasidžiaugė, kad šv. Mišių bendrystėje meldžiamasi drauge su gimnazijos mokytojais, mokiniais.

Aukotose šv. Mišiose buvo meldžiama Viešpaties malonių Raguvos gimnazijos bendruomenei, jų šeimos nariams, prašant sustiprinti tikėjimą, mokiniams drąsos nebijoti būti pavyzdžiu kitiems, klausyti pedagogų, uoliai ir sąžiningai mokytis ir dangaus laime apdovanoti mirusius mokytojus, mokinius ir jų šeimos narius ir prisimindami jų šviesų atminimą, vertintume gyvenimo dovaną ir kasdien ja džiaugtumėmės.

Dėkoju už maldos bendrystę.

Autorius:
Laura
Malinauskienė

tikybos mokytoja
Ankstesnės naujienos


10 penktokų pirmą kartą dalyvavo Mokslo-Lab anglų kalbos olimpiadoje. Mokslo-Lab tai moderni, kartą per metus pasitaikanti galimybė penktokams išbandyti savo jėgas ir pasitikrinti žinias...

Piešinio autorė Lilija Pleškienė

Informacija apie priėmimą į gimnaziją...

Nemokamą maitinimą gaunantiems mokiniams sauso maisto davinys bus pristatomas kas dvi savaites. Kilus klausimams skambinti gimnazijos administracijai.

Administracija

Pagrindinė privaloma bendravimo ir bendradarbiavimo aplinka yra TAMO elektroninis dienynas...