Pranešimai

Mokinių vežimas į pamokas ir po pamokų rugsėjo 3–11 dienomis. Yra pakeitimų

MOKINIŲ VEŽIMAS RUGSĖJO 3-11 D.

Į PAMOKAS

Vairuotojas R. Kepalinskas

Iš Maženių –  7.25 val.

Iš Genėtinių – 7.40 val.

Iš Juškų sodybos –  7.45 val.

Iš Šilų –  8.05 val.

Iš Vėjeliškių –  8.10 val.

Iš Praščiūnų  –  8.10 val.

Vairuotojas  V. Steponavičius

Iš Vadoklių –  7.10 val.

Iš  Mikėnų  –  7.15 val.

Iš Šilų –  7.30 val.

Iš Traupio –   8.00 val.

Iš Levaniškio –  8.10 val.

Iš Kučkų – 8.20 val.

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Iš Trumpragio –  7.20 val.

Iš Nevėžio –  7.35 val.

Iš Raguvėlės – 7.45 val.

Iš Juostininkų – 7.55 val.

Iš Kirmėlių –  8.10 val.

PO PAMOKŲ IŠ GIMNAZIJOS IŠVYKSTAMA 14.00 VAL.

Vairuotojas R. Kepalinskas

Į Vėjeliškius , Praščiūnus, Šilus Į Juškų sodybą, Genėtinius, Maženius

Vairuotojas  V. Steponavičius

Į Kučkus, Šilus, Mikėnus, Vadoklius

Vairuotojas  G. Karaliūnas

Į Levaniškį, Traupį,  Kirmėlius, Juostininkus, Raguvėlę, Nevėžį, Trumpragį

Autorius:
Lilija
Pleškienė

Klasių veiklos kuratorė
Ankstesnės naujienos


Pateikiame apibendrintą vizualiai pateiktą informaciją apie rekomendacijas ir reikalavimus švietimo įstaigoms dėl Covid-19 prevencijos. 

Raguvos gimnazija nuo š. m. rugsėjo 1 d. pradės įgyvendinti projektą „Kangoo Jumps batų įsigijimas“, bendrai finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Švietimo mainų paramos fondas ir...

Raguvos gimnazija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto pardavimo pirmąjį viešąjį prekių aukcioną. Aukciono vieta – Laisvės g. 24, Raguva, Panevėžio r. Aukcionas vyks 2020 m. rugsėjo 14 d. 10:00 val. Aukcione gali dalyvauti visi dalyviai arba...